Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.7 Attribuutti


Tavallisesti <nominilausekkeen pääsanana on substantiivi ja sen edellä tai jäljessä voi olla määritteenä yksi tai useampia attribuutteja. Määrite selittää ja täydentää pääsanaa. Pääsanan merkitys ja <syntaktinen rooli antavat leiman koko lausekkeelle.

Etuattribuutteja ovat adjektiiviattribuutti ja genetiiviattribuutti, jälkiattribuutteja partitiiviattribuutti ja paikallissija-attribuutti sekä infinitiivi- ja sivulauseattribuutti. Appositio- eli substantiiviattribuutti on pääsanansa edessä tai jäljessä.


Kuva: Etu- ja jälkiattribuutteja (vrt. Hakulinen – Karlsson 1979*)


Mene sivuille:
3.7.1 Adjektiiviattribuutti
3.7.2 Genetiiviattribuutti
3.7.3 Appositio- eli substantiiviattribuutti
3.7.4 Partitiivi- ja elatiiviattribuutti
3.7.5 Paikallissija-attribuutti
3.7.6 Infinitiivi- ja sivulauseattribuutti
Harjoitustehtäviä

3.6 Adverbiaali <Edellinen 3.7 Attribuutti Seuraava> 3.8 Lauseenvastikkeet

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001