Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.7.5 Paikallissija-attribuutti

Tällä sivulla:
Yleistä | Elatiivimuotoiset attribuutit | Muut paikallissija- ja lokaalirakenneattribuutit | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

<Paikallissija-attribuutit ovat normaalisti pääsanansa jäljessä. Yleisiä (ja vanhastaan hyväksyttyjä) ovat sellaiset paikallissija-attribuutit, jotka liittyvät verbistä johdettuun <teonnimeen. Tällöin attribuutin suhde pääsanaansa on samantapainen kuin samassa sijassa olevan <adverbiaalin suhde vastaavaan verbiin. Esim.

Lähtö Jyväskylään (attr.) lykkäytyi.
Vrt. Lähden Jyväskylään (advli) myöhemmin.


Elatiivimuotoiset attribuutit

Tavallisia ovat varsinkin sellaiset elatiivimuotoiset attribuutit, jotka ilmaisevat, minkä kokonaisuuden osa pääsanan tarkoite on, esim. osa vieraista, jotkut valituista. (Näitä käsitellään <edellisellä sivulla.)

Toisessa tavallisessa elatiiviattribuutin tyypissä pääsana merkitsee havaintoa, ajatusta, tietoa taikka kielellistä esitystä:

huomioita teoksen tyylistä, ajatus yhteisestä lomasta, 
tieto Titanicin uppoamisesta, selvitys varojen käytöstä

Attribuutti ilmaisee tällöin, mitä pääsanan tarkoite koskee; esim. selvitys varojen käytöstä = 'selvitys, joka koskee varojen käyttöä'.

Tällaiset attribuutit eivät ilmaise paikallisuutta, vaan ovat eräänlaisia rektiotapauksia*. Lisäesimerkkejä:

ehdotus ylimääräisestä kokouksesta
ennuste talouden kehityksestä
päätös riitajutusta
laki peruskoulu-uudistuksesta


Muut paikallissija- ja lokaalirakenneattribuutit

Usein paikallissija-attribuuteilla on lokaalinen merkitys. Esim.

Hän on susi lammasten vaatteissa.
Paluumatka Helsingistä oli hankala.
Pikajuna Joensuuhun lähtee kolmannelta raiteelta.
Ääni sisälläni varoitti minua.
Oletko sinä Matti Virtanen Tampereelta?
Yhteydet ulkomaille olivat poikki.

Samaan tapaan kuin paikallissijoja käytetään attribuuttina myös <pre- ja postpositiolausekkeita. Esim.

Mutka ennen siltaa on vaarallinen.
Seikkailu ympäri Lontoota oli hauskaa.
Istuskelu ystävien kanssa kesti pitkään.
Matka napapiirin taakse oli mieleenpainuva.

Korrektissa kielenkäytössä pyritään välttämään kovin laajaa paikallissija-attribuuttien käyttöä, jottei synny epäselvyyttä. Paikallissija-attribuutit sopivat huonosti sellaisiin lauseisiin, joissa ajatus muuttuu, jos attribuutti käsitetään predikaatin määritteeksi:

? Koira haukkui kärppää kivenkolossa.
? Hän kertoi kokemuksistaan Lapissa.

"Myymäläadessiiviksi" on nimitetty sellaisia adessiivimuotoisia attribuutteja kuten aluspaita pitkillä hihoilla (par. pitkähihainen aluspaita), jäätelöä lakkahillolla (par. jäätelöä ja lakkahilloa). (Ks. kirjasuomen kehitystä* ja kielenhuollon* periaatteita.)
 

3.7 Attribuutti <Edellinen 3.7.5 Paikallissija-attribuutti Seuraava> 3.8 Lauseenvastikkeet

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001