Etusivu Sisällys Hakemisto Äänneoppi Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

1 Äänneoppi eli fonologia

Fonologia on kielitieteen haara, joka tutkii foneemisysteemiä eli äännejärjestelmää merkitysten erottamisen kannalta. Fonologia on siten funktionaalista äänneoppia. Fonologian keskeinen käsite on foneemi. Foneemien järjestyksen selvittelyä sanotaan fonotaksiksi. Fonetiikka ja fonologia liittyvät läheisesti toisiinsa.

Äänneopin osiossa on 11 jaksoa ja kaikkiaan 40 htm-sivua. A4-tulosteita osiosta kertyy n. 77 sivua.

Mene sivuille:
Äänneopin sisällys
1.1 Fonetiikan ja fonologian peruskäsitteitä
1.2 Puheen tuottaminen, ääntöelimet
1.3 Äänteiden foneettinen kuvaus
1.4 Kielten foneemisysteemeistä
1.5 Suomen konsonanttisysteemi
1.6 Suomen vokaalisysteemi
1.7 Prosodiset piirteet
1.8 Fonotaksi
1.9 Kirjoituksen ja ääntämisen väliset erot
1.10 Foneettiset kirjoitusjärjestelmät
1.11 Äänneopin harjoituksia
Äänneopin kuvat ja kaaviot
Äänneopin lähteitä

 

Etusivu <Edellinen 1 Äänneoppi... Seuraava> 2 Muoto-oppi...

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001