Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.7.3 Appositio- eli substantiiviattribuutti

Tällä sivulla:
Yleistä | Erisnimen edellä oleva attribuutti | Substantiivin jäljessä oleva taipuva attribuutti | Substantiivin jäljessä oleva taipumaton attribuutti | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Appositioattribuutti on pääsanansa edellä tai jäljessä oleva <substantiivi, joka on taipumaton tai taipuu samassa sijassa kuin pääsana. Appositioattribuutteja on kolme ryhmää: 1) erisnimen edellä oleva attribuutti, esim. lehtori Ahonen, 2) substantiivin jäljessä oleva taipuva attribuutti, esim. Turussa, silloisessa pääkaupungissa, 3) substantiivin jäljessä oleva taipumaton attribuutti, esim. sanassa meri.


Erisnimen edellä oleva attribuutti

Henkilönnimen edellä olevat appositioattribuutit ovat tavallisesti ammatti- tai arvonimiä, titteleitä. Tällaiset attribuutit ovat yleensä taipumattomia. Samoin käyttäytyvät muidenkin erisnimien kuin henkilönnimien edellä olevat appositioattribuutit. Esim.

Tieto saatiin pääjohtaja Vuoriselta.
Mitä mieltä olet rehtori Pelkosesta?
Tapasimme toisemme ravintola Yösarvessa.

Appositioattribuutti taipuu pääsanansa mukaan, jos sillä itsellään on määrite tai se on <omistusliitteinen. Esim.

Tieto saatiin yhtiön pääjohtajalta Vuoriselta.
Mitä mieltä olet rehtoristamme Pelkosesta?
Tapasimme toisemme suositussa ravintolassa Yösarvessa.

Voidaan sanoa nuorelle kuningattarelle Elisabetille ('Elisabet on nuori kuningatar') tai nuorelle kuningatar Elisabetille ('kuningatar Elisabet on nuori').

Jos titteli itsessään on sanaliitto, se tavallisesti jää taipumatta. Esim.

filosofian kandidaatti Järviseltä
lääketieteen ja kirurgian tohtori Vartiaiselle

Kahden tai useamman erisnimen yhteinen attribuutti on monikossa ja samassa sijassa kuin erisnimet, esim. lehtorien Ahosen, Heinosen ja Hovinheimon virkavapaus. Pitkissä luetteloissa erisnimet voivat jäädä taipumattakin, esim. lehtoreilla Ahonen, Heinonen, Hovinheimo, Jämsä, Moisander ja Suomalainen.

Tilapäistä asemaa osoittavat nimitykset (esim. alustaja, kirjoittaja, puheenjohtaja, sihteeri) eivät ole varsinaisia titteleitä. Tavallisesti tällaiset nimitykset taipuvat, esim.

Alustajalla Pertti Väisäsellä oli tuoreita tietoja.

Sanat, jotka osoittavat henkilön asemaa oikeus- tai hallintoasioissa, voivat taipua tai jäädä taipumatta, esim.

Kantajallakantaja Lahtisella oli paljon sanottavaa.
Hakijanhakija Kivisen pyyntöön suostuttiin.

-nen-loppuinen attribuutti tavallisesti taipuu, esim.

Asevelvolliselle Hannu Lipposelle myönnettiin lykkäystä.
Tilalliselle Matti Huuskoselle annettiin poikkeuslupa.

Jos tällainen sana on varsinainen titteli, se voi taipua tai jäädä taipumatta, esim.

kappalaisenkappalainen Matti Pentikäisen saarna
kirjastoapulaisenkirjastoapulainen 
Niina Mustosen anomus


Substantiivin jäljessä oleva taipuva attribuutti

Appositioattribuutti voi olla myös pääsanansa, yleis- tai erisnimen, jäljessä. Tällöin se on irrallinen lisämäärite, joka erotetaan molemmin puolin pilkuilla muusta lauseesta. Attribuutti esiintyy samassa sijassa ja luvussa kuin pääsana. Se on merkitykseltään täydentävä, selventävä, joskus oikaisevakin. Esim.

Kuopiossa, läänin pääkaupungissa, 
on myös yliopisto.
Kallen, pojan, kävi kehnosti.
Näytelmä, kirjallisuuden lajeista vaikein, 
vaati teknistäkin taitoa.


Substantiivin jäljessä oleva taipumaton attribuutti

Appositioattribuutti voi olla pääsanasubstantiivin jäljessä myös taipumattomana. Tällainen attribuutti on tavallisesti jokin kielen aines, kirjallisen tuotteen tai taideteoksen nimi, numero tai kirjain. Esim.

Sanassa koti on neljä kirjainta.
Romaanissa Irralliset Meri kuvaa elämän tyhjyyttä.
Sivulla 127 on asiasta maininta.
Kolmioon ABC on piirretty ympyrä.
3.7 Attribuutti <Edellinen 3.7.3 Appositio- ...attribuutti Seuraava> 3.8 Lauseenvastikkeet

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001