Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.6 Adverbiaali


Adverbiaali on verbin tai koko lauseen määrite*. Adverbiaalina esiintyy hyvin monentyyppisiä rakenteita, ja adverbiaalin ja verbin tai koko lauseen kiinteysaste vaihtelee. Samassa lauseessa voi olla useitakin adverbiaaleja (esim. Tänään presidentti ehkä puhuu asiasta eduskunnassa), ja siksi adverbiaali on tekstilauseissa yleisempi kuin subjekti, objekti ja predikatiivi. Yksinäislauseessa voi rinnastamattomana olla enintään yksi subjekti, yksi objekti ja yksi predikatiivi. Näistä <subjekti on tekstilauseissa yleisin, koska se esiintyy melkein kaikilla verbeillä. <Predikatiivi taas on harvinaisin, koska se esiintyy vain muutaman verbin, erityisesti olla-verbin, yhteydessä. (Karlsson 1994*.)

Adverbiaalit jakautuvat useisiin merkitysryhmiin. Adverbiaalien rajatapauksia ovat predikatiiviadverbiaalit ja objektinsijaiset määrän adverbiaalit.

Mene sivuille:
3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät rakenteet
3.6.2 Adverbiaalin asema lauseessa
3.6.3 Adverbiaalien merkitysryhmiä
3.6.4 Predikatiiviadverbiaali
3.6.5 Objektinsijaiset määrän adverbiaalit
Harjoitustehtäviä

3.5 Predikatiivi <Edellinen 3.6 Adverbiaali Seuraava> 3.7 Attribuutti

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001