Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.6.5 Objektinsijaiset määrän adverbiaalit

Tällä sivulla:
Yleistä | Määrämuotoon kiteytyneitä ilmauksia | Komparatiiviin liittyviä ilmauksia | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Objektinsijaiset määrän adverbiaalit (OSMAt) vastaavat kysymyksiin kuinka paljon, kuinka pitkän matkan, kuinka kauan, kuinka monta kertaa, kuinka monennen kerran. Niiden sija määräytyy yleensä samojen sääntöjen mukaan kuin <objektin sija:

He viipyivät matkalla viikon.       (päätteellinen akkus.)
Matkalla viivyttiin viikko.         (päätteetön akkus.)
En viipynyt matkalla viikkoakaan.   (partitiivi)

Objektinsijaiset määrän adverbiaalit eivät ole tekemisen kohteita, kuten objektit usein ovat. Ne eivät myöskään ole pakollisia <argumentteja muulloin kuin mittaverbien yhteydessä, esim.

Siika painoi 2 kg 300 g.
Tynnyri veti 80 litraa lakkoja.
Kokous kesti 8 ½ tuntia.
Vastaus viipyi kaksi viikkoa.

(Ks. erikseen <lukusanojen akkusatiivista.)


Määrämuotoon kiteytyneitä ilmauksia

Eräät objektinsijaiset määrän adverbiaalit ovat kiteytyneet määrämuotoon, tavallisesti päätteelliseen yksikön akkusatiiviin (sulkeissa olevat muodot ovat vaihtoehtoisia; Itkonen 1982). Esim.

Vahtikaa lapsia koko ajan (t. koko aika).
Meidän pitää tavata toisen kerran (t. toinen kerta).
Elokuva esitetään viimeisen kerran.

Päätteelliseen muotoon ovat kiteytyneet erityisesti adverbin luonteiset määritteet, jotka vastaavat kysymykseen kuinka paljon, esim.

Hänestä kuullaan vielä paljonenemmänjonkin verran.
Hänestä ei ole kuultu paljonkaan (– paljoakaan).
Neuvotteluissa edistyttiin vain vähänhiukan.


Komparatiiviin liittyviä ilmauksia

Objektinsijaiset määrän adverbiaalit voivat liittyä myös muodoltaan tai merkitykseltään <komparatiivisiin adverbeihin kuten enemmän, ennen, ennemmin, myöhemmin, vähemmän. Esim.

Tulin tilaisuuteen tunnin myöhemmin.
Sinne tultiin tunti myöhemmin.
Tuntia myöhemmin paikalla ei ollut ketään.

Tällaisissa tapauksissa kyseeseen tulee myös vaihtelematon partitiivi:

Tulin sinne — Sinne tultiin tuntia myöhemmin.

Mahdollinen on myös päätteetön akkusatiivi:

Tulin sinne tunti myöhemmin.

Komparatiivimuotoisen adjektiivin edellä objektinsijainen määrän adverbiaali on päätteellisessä akkusatiivissa tai partitiivissa, esim.

Hän on vuoden (t. vuotta) vanhempi kuin minä.
3.6 Adverbiaali <Edellinen 3.6.5 Objektinsijaiset ...adverbiaalit 3.7 Attribuutti

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001