Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.6.4 Predikatiiviadverbiaali

Tällä sivulla:
Yleistä | Predikatiiviadverbiaalin sijat | Predikatiiviadverbiaalin luku | Ns. appositioadverbiaali | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Predikatiiviadverbiaali on adverbiaalien rajatapauksia, joka on merkitykseltään lähellä <predikatiivia mutta muodoltaan adverbiaalin kaltainen. Predikatiiviadverbiaalin normaalit sijat ovat essiivi ja translatiivi; predikatiivin sijoina tulevat kyseeseen vain <kieliopilliset sijat. (Hakulinen – Karlsson 1979*.) Esim.

Anu on lääkärinä – valmistui lääkäriksi Kuopiossa.
Vrt. Heimo on insinööri (predikatiivi).

Predikatiivi esiintyy vain olla (ja harvoin tulla) -verbin yhteydessä, kun taas predikatiiviadverbiaali on mahdollinen kaikkien verbien kanssa. Predikatiiviadverbiaali kuvaa subjektin tai objektin tarkoitteen (todellista tai ajateltua) tilaa tai olomuotoa. Toisinaan on melko yhdentekevää, käytetäänkö predikatiivia vai predikatiiviadverbiaalia. Ero on siinä, että predikatiiviadverbiaali viittaa usein tilapäiseen ominaisuuteen tai muutokseen. Esim.

Timo on ala-asteen rehtorirehtorina.
Pekka on sairassairaana.
Puuro tuli mustaamustaksi.

Uusimmassa kielioppikirjallisuudessa (Vilkuna 1996*) predikatiiviadverbiaalista on käytetty myös nimitystä predikatiivinen <obliikvi.


Predikatiiviadverbiaalin sijat

Predikatiiviadverbiaali on <essiivissä, kun se liittyy oloverbeihin. Tällöin se viittaa lauseen subjektiin. Esim.

Ruoka (subj.) säilyy kylmänä jääkaapissa.
Ilma (subj.) pysyi kauniina koko päivän.
He (subj.) istuivat väsyneinä penkillä.
Pekka (subj.) toimii – viihtyy – pysyy valmentajana.

Essiivi voi viitata myös lauseen objektiin, esim.

Käytimme kukkaruukkua (obj.) tuhkakuppina.

Rakenne pitää jotakuta (partitiiviobjekti) jonakin (essiivi) ilmaisee puhujan mielipidettä. Esim.

Pidän Pekkaa sopivana tehtävään.
Pidätkö häntä hyvänä näyttelijänä?
Häntä pidetään rehellisenä miehenä.

Predikatiiviadverbiaali on <translatiivissa, kun on kyse muutoksesta. Liittyessään <intransitiivisiin muutosverbeihin predikatiiviadverbiaali viittaa lauseen subjektiin. Esim.

Sää (subj.) muuttui kirkkaaksi.
Hän (subj.) tuli tiedosta hyvin iloiseksi.
Monet (subj.) joutuvat työttömiksi vasten tahtoaan.

<Transitiiviverbien yhteydessä translatiivi viittaa lauseen objektiin, esim.

Maalasimme talon (obj.) keltaiseksi.
Tieto teki hänet (obj.) onnelliseksi.
Jalka (obj.) hierottiin terveeksi.
Luulin häntä (obj.) ulkomaalaiseksi.
He ehdottavat Pekkaa (obj.) puheenjohtajaksi.

Predikatiiviadverbiaaleiksi katsotaan myös <ablatiivi ja <allatiivi, kun ne esiintyvät aistihavaintoverbien yhteydessä. Sijat ovat verbien rektion* mukaisia. Esim.

Talo näyttää tyhjältä.
Ilma tuntuu kylmältä.
Soitto kuulosti kamalalta.
Ehdotus vaikutti hyvältä.
Ruoka tuoksui hyvältähyvälle.


Predikatiiviadverbiaalin luku

Predikatiiviadverbiaali noudattaa useimmiten sen substantiivin lukua, johon se viittaa (vrt. <predikatiivin lukua). Esim.

Lapsi palasi iloisena — Lapset palasivat iloisina kotiin.
Hän tuli surulliseksi — He tulivat surullisiksi tiedosta.

Kongruenssista* on poikkeuksiakin, esim.

Olen ollut täällä teidän vaivoinanne.
Vanhat säännöt otettiin esikuvaksi.


Ns. appositioadverbiaali

Eräissä lauseopeissa on erotettu omaksi kategoriakseen ns. appositioadverbiaali (Ikola 1992*). Merkitykseen perustuvan määritelmän mukaan appositioadverbiaali ilmaisee olosuhteita tekemisen tapahtuessa tai tekemisen syytä tai ehtoa. Appositioadverbiaali on usein korvattavissa predikatiivisella sivulauseella, ja siksi sitä on nimitetty myös predikatiiviseksi lauseenvastikkeeksi. Appositioadverbiaalin sija on useimmiten essiivi. Esimerkkejä:

Aika, olosuhteet:

Nuorempana harrastin urheilua.
= Kun olin nuorempi, harrastin urheilua.

Syy:

Lakimiehenä hän ymmärtää asian.
= Koska on lakimies, hän ymmärtää asian.

Ehto:

Sinuna en tekisi noin.
= Jos olisin sinä, en tekisi noin.
3.6 Adverbiaali <Edellinen 3.6.4 Predikatiiviadverbiaali Seuraava> 3.7 Attribuutti

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001