Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.5 Predikatiivi


Predikatiivi on olla-verbin eli kopulan* toinen pakollinen <argumentti. Predikatiivi määrittää kopulan välityksellä subjektia: kuvailee, luonnehtii ja luokittelee sitä. >Predikatiiviadverbiaalista ja muista adverbiaaleista predikatiivi eroaa sijataivutuksen perusteella: predikatiivi esiintyy <kieliopillisissa sijoissa eli nominatiivissa, partitiivissa ja genetiivissä. Esim.

Tuo mies on opettaja.
Opettaminen on vaikeaa.
Tämä takki on minun.

Kieliopeissa mainitaan myös esimerkkilauseita, joissa predikatiivi liittyy tulla-verbiin, esim. Puuro tuli mustaa; Kevät tuli lämmin; Oraat tulivat heikkoja. (Vrt. predikatiivilausetta <tuloslauseeseen.)

Mene sivuille:
3.5.1 Predikatiivin sijat
3.5.2 Predikatiivin luku
Harjoitustehtäviä

3.4 Objekti <Edellinen 3.5 Predikatiivi Seuraava> 3.6 Adverbiaali

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001