Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.5.2 Predikatiivin luku

Tällä sivulla:
Yleistä | Adjektiivinen predikatiivi | Substantiivinen predikatiivi
  | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Predikatiivi noudattaa yleensä subjektin <lukua: Kun subjekti on yksikössä on predikatiivikin yksikössä. Kun subjekti on monikossa, on predikatiivikin monikossa. Esim.

Kirja on kallis.
Kirjat ovat kalliita.
Häät olivat komeat.

Predikatiivina oleva partitiivimuotoinen substantiivi voi olla subjektin luvusta riippumatta yksikössä tai monikossa. Esim.

Hän on – He ovat tunnettua sukuamuusikkoja.


Adjektiivinen predikatiivi

Predikatiivina oleva adjektiivi noudattaa subjektin lukua. Esim.

Kirja on mielenkiintoinen.
Vesi on kirkasta.
Sakset ovat terävät.
Ilvekset ovat notkeita.

Yhtä henkilöä teititeltäessä* predikatiivi on yksikössä (vrt. <liittomuotojen partisiippia teitittelyssä). Esim.

Tehän olette utelias.
Oletteko jo terve?

Jos predikaatti on passiivissa, on predikatiivi monikossa, esim.

Onpa täällä oltu ahkeria!

Horjuvuutta on tapauksissa, joissa subjektina on kardinaaliluku, esim. Kaksi hyppyä – hypyistä oli yliastuttuayliastuttuja.


Substantiivinen predikatiivi

Predikatiivina oleva nominatiivimuotoinen substantiivi noudattaa tavallisesti subjektin lukua, esim.

Ilves on kissaeläin.
Pojat ovat kaksoset.

Predikatiivi voi olla yksikössäkin, kun monikkomuotoisen subjektin tarkoite käsitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Esim.

Metsät ovat maamme rikkaus.

Predikatiivina oleva partitiivimuotoinen substantiivi voi olla subjektin luvusta riippumatta yksikössä tai monikossa. Esim.

Hän on — He ovat tunnettua sukua.
Tämä pitäjä on — Nämä pitäjät ovat Hämettä.
Urheilija on — Urheilijat ovat keihäänheittäjiä.
Ilves on — Ilvekset ovat kissaeläimiä.

Tällöin luontaisesti jaolliset* predikatiivit (esim. sukua, Hämettä) ovat yksikössä ja jaottomat* predikatiivit (esim. keihäänheittäjiä, kissaeläimiä) ovat monikossa.
 

3.5 Predikatiivi <Edellinen 3.5.2 Predikatiivin luku 3.6 Adverbiaali

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001