Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.3.3 Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Tällä sivulla:
Yleistä | Lauseessa useita subjekteja | Subjektina numeraali | Subjekti monikossa – predikaatti yksikössä | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Kun subjekti on <nominatiivissa, lauseen predikaatti yleensä kongruoi* subjektin kanssa eli on samassa persoonassa ja luvussa kuin subjekti, esim.

Minä lähden – te lähdette kotiin.

<Partitiivi- ja <genetiivisubjektin yhteydessä predikaatti on aina yksikön 3. persoonassa, esim.

Pihalla leikkii lapsia. Teidän täytyy valvoa heitä.

Myös <kieltoverbi kongruoi nominatiivisubjektin kanssa, esim.

Hän ei kertonut – he eivät kertoneet asiasta mitään.

Kun teititellään* eli puhutellaan yhtä henkilöä käyttäen monikon 2. persoonaa, liittotempusten partisiippi on yksikössä, esim.

Oletteko odottanut jo kauan?
Te ette tullutkaan sovittuna aikana.


Lauseessa useita subjekteja

Jos lauseessa on useita rinnasteisia nominatiivisubjekteja, predikaatti on monikossa. Jos yksi subjekteista on pronomini minä tai me, predikaatti on monikon 1. persoonassa; jos subjektien joukossa on sinä tai te, predikaatti on monikon 2. persoonassa. Esim.

Sinä, Liisa ja minä olemme samassa ryhmässä.
Sinä ja Pekka menette tuonne.

Jos rinnasteiset nominatiivisubjektit kuuluvat läheisesti yhteen, predikaatti voi olla yksikössäkin, esim.

Liikenteen vilske ja melu on tauonnut.

Jos yksikkömuotoisia subjekteja yhdistää rinnastuskonjunktio tai (joko – tai), predikaatti on yksikössä, esim.

Isä tai äiti lähtee mukaan.
Vrt. Isä ja äiti lähtevät mukaan.


Subjektina numeraali

Predikaatti on yksikössä lauseissa, joiden subjektina on yksikkömuotoinen perusluku, esim.

Neljä – tuhat katsojaa saapui paikalle.

Jos lukusanan perässä olevaan substantiiviin liittyy rajoittava >adjektiiviattribuutti, predikaatti on yksikössä tai monikossa, esim.

Kolme parasta hakijaa saasaavat kutsun.

Jos lukusanan edellä on >genetiiviattribuutti tai monikon nominatiivissa oleva adjektiiviattribuutti, predikaatti on monikossa:

Laitoksen kolme professoria ovat naisia. 
(Vrt. Kolme laitoksen professoria – professoreista 
on naisia.)
Seuraavat kolme päivää ovat ratkaisevia.

Seuraavassa monikko osoittaa, että puhujan mielestä "suurvaltoja" on vain kaksi; yksikkö osoittaa että niitä on useampia:

Kaksi suurvaltaa eivät päässeet 
(vrt. ei päässyt) sopimukseen.


Subjekti monikossa – predikaatti yksikössä

Kun subjekti on monikon nominatiivissa, predikaatti tulee poikkeuksellisesti yksikköön seuraavanlaisissa tapauksissa:

Laatikossa oli kengät.
Ohjelmaan kuuluu käyttöohjeet.
Kaikkiin kuoriin tuli osoitteet.
Tuolista puuttui pehmusteet.
Tytöllä on ruskeat silmät.
  • Monikollisten erisnimisubjektien yhteydessä, esim.

Helsingin Sanomat on Suomen suurin sanomalehti.
Yhtyneet Paperitehtaat oli parantanut tulostaan.
Yhdysvallat ei osallistu kokoukseen.

Monikossa predikaatti on, jos nimen tarkoitteen monikollisuutta korostetaan, esim. Färsaaret käsittävät 24 saarta.

  • Kun subjektina on sana puolet, esim.

Osallistujista puolet oli ensikertalaisia.
  • Kun yksikkömuotoinen >predikatiivi edeltää monikkomuotoista subjektia, predikaatti on monikossa tai yksikössä, esim.

Varmin tunnistuskeino ovaton sormenjäljet.
Presidentin tulikoe olivatoli idänsuhteet.

(Luvun päälähteenä on Itkonen 1982*.)
 

3.3 Subjekti ja predikaatti 3.3.3 Subjektin ja predikaatin... >Seuraava 3.4 Objekti

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001