Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.4 Objekti


Prototyyppisessä eli perusmuotoisessa suomen kielen lauseessa objekti ilmaisee tekemisen kohteen tai tuloksen. Verbiä, joka saa objektin, sanotaan <transitiiviseksi. Objektina esiintyy tavallisesti <nominilauseke. Se on muodoltaan joko partitiivi tai akkusatiivi (nominatiivi, yksikön genetiivi) ja sijaitsee predikaatin jäljessä. Esim.

Tyttö lukee kirjaa. Lue kirja loppuun! Tyttö luki kirjan.

Objektina voi olla myös sivulause sekä partisiippi- tai infinitiivirakenne:

He halusivat, että minä puhun.
He halusivat minun puhuvan – antoivat minun puhua.

Mene sivuille:
3.4.1 Objektina esiintyvät rakenteet
3.4.2 Objektin sijat

3.3 Subjekti ja predikaatti <Edellinen 3.4 Objekti Seuraava> 3.5 Predikatiivi

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001