Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.5.2.1.5 Kieltotaivutus

Tällä sivulla:
Yleistä | Kieltoverbi | Kieltomuodot

 

Yleistä

Verbien finiittitaivutukseen kuuluu sekä myöntö- että kieltomuotoja (ks. kaaviota*). Kieltomuodot ovat liittomuotoja, ja ne muodostetaan kieltosanan avulla. Suomen kieltosana on verbi. Esim. en tunne, ei ole, et kertonut, eivät häirinneet, emme uskaltane, ette lähtisi, älä polta, älkää lähtekö, en ole ostanut, ei ole pesty, ei ollut otettu.


Kieltoverbi

Suomen kieltosana on verbi. Sillä on yksi <tempus eli preesens ja kaksi <modusta: indikatiivi ja imperatiivi. Persoonapäätteet liittyvät kieltoverbin vartaloon, joka indikatiivissa on e- tai ei-:

       YKSIKKÖ  MONIKKO
1. PERSOONA  en    emme
2. PERSOONA  et    ette
3. PERSOONA  ei    eivät

Kieltoverbin imperatiivimuodot ovat seuraavat:

       YKSIKKÖ  MONIKKO
1. PERSOONA  –     älkäämme
2. PERSOONA  älä    älkää
3. PERSOONA  älköön  älkööt

Imperatiivimuodot muodostetaan älä- tai äl-vartalosta. Tunnukset ja persoonapäätteet ovat samat kuin muiden verbien <imperatiivissa, paitsi että yksikön 2. persoonan lopussa ei ole jäännöslopuketta. Vrt. [tulet tänne] – [älä tulet tänne]. (Ks. kirjasuomen kehitystä*.)


Kieltomuodot

Kieltomuodot ovat liittomuotoja, joissa on kieltoverbi ja pääverbi. Indikatiivin preesensissä persoonapäätteet tulevat kieltoverbiin ja pääverbistä käytetään <vokaalivartaloa, joka on heikko, jos sanassa on astevaihtelua. Esim. en annax, eivät annax, ei annetax.

Indikatiivin (samoin kuin potentiaalin, esim. et myöntä+nex) kieltomuotovartalossa on <jäännöslopuke (merkitty tässä x:llä).

Kielteisessä imperfektissä on kieltoverbi ja pääverbin 2. partisiippi yksikössä tai monikossa. Esim. en tullut, et mennyt, eivät lähteneet, ei uskottu, ei tiedetty.

Potentiaalin ja konditionaalin preesensissä modustunnukset ovat pääverbin vartalossa. Esim. emme uskalta+nex, eivät sur+rex, ei hävitettä+nex, ette läht+isi, ei ajetta+isi.

Kielteisessä imperatiivissa on kieltosanakin imperatiivimuodossa:

       YKSIKKÖ      MONIKKO
1. PERSOONA  —	         älkäämme kertoko
2. PERSOONA  älä kerrox     älkää kertoko
3. PERSOONA  älköön kertoko   älkööt kertoko
PASSIIVI       älköön kerrottako

Kielteisessä perfektissä on olla-verbin preesensin kieltomuoto ja pääverbin 2. partisiippi yksikössä tai monikossa. Esim. en ole puhunut, ette ole myöntäneet, et olisi lähtenyt, eivät liene uskoneet, ei ole lakaistu, ei olisi maalattu, ei liene kerätty.

Kielteisessä pluskvamperfektissä on olla-verbin imperfektin kieltomuoto ja pääverbin 2. partisiippi. Esim. et ollut ehtinyt, ei ollut juossut, emme olleet nukkuneet, ei ollut uitu, ei ollut pyyhitty.

Passiivin kielteisissä finiittimuodoissa passiivin tunnus tulee pääverbiin, esim. ei usko+tax, ei aje+tta+isi, ei tiede+ttä+nex.

Kielteisissä passiivin liittotempuksissa (perfektissä ja pluskvamperfektissä) apuverbi on aktiivissa ja vain pääverbin 2. partisiippi on passiivissa. Esim. ei ole teh+ty, ei ollut ote+ttu.
 

2.5.2.1 Finiittimuodot <Edellinen 2.5.2.1.5 Kieltotaivutus 2.5.2.2 Nominaalimuodot

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001