Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.3.4 Subjektittomat lauseet

Tällä sivulla:
Yleistä | Passiivilauseet | Geneeriset lauseet | Lause ilmaisee sää-, ruumiin- tai tunnetilaa | Subjekti yhdistyneenä predikaattiin | Rinnasteisilla lauseilla yhteinen subjekti

 

Yleistä

Suomen kielessä subjekti ei ole samalla tavalla pakollinen lauseenjäsen kuten esim. englannissa, ruotsissa ja saksassa. Subjekti puuttuu seuraavista viidestä tapausryhmästä.


Passiivilauseet

Suomen <passiivi ilmaisee tekijäksi epämääräisen henkilön tai henkilöjoukon. Passiivilauseen alussa on subjektin tilalla usein objekti (esim. kirja, tekstiä) tai adverbiaali (esim. torilla, tähän):

Kirja käännetään ruotsiksi.
Tekstiä on korjattu.
Torilla myydään vihanneksia.
Tähän rakennetaan talo.


Geneeriset lauseet

Geneerisissä lauseissa tekijäksi ajatellaan mielivaltainen persoona, 'kuka hyvänsä'. Geneerinen <yksikön 3. persoona eroaa passiivista sikäli, että passiivin tekijäksi käsitetään yleensä 'jotkut, monet, useat'. Esim.

Tästä näkee hyvin.
Saako sieltä kahvia?
Tietoon ei voi luottaa.


Lause ilmaisee sää-, ruumiin- tai tunnetilaa

Monissa kielissä säätilaa ilmaisevien verbien yhteydessä on muodollinen subjekti (esim. ruots. det regnar, saks. es regnet 'sataa'). Suomessa subjektia ei ole, esim.

Sataa. Eilen tuuli. Yöllä pyrytti.

Ruumiin- tai tunnetilaa ilmaisevissa lauseissa voi olla objekti, esim.

Päätäni (obj.) särkee. Minua (obj.) pelottaa.


Subjekti yhdistyneenä predikaattiin

Kun predikaattina on 1. tai 2. persoonan muoto, voidaan subjekti (persoonapronomini) jättää pois, koska tekijä ilmenee jo verbin <persoonapäätteestä. Esim.

Tule+n huomenna.
Näytä+t tyylikkäältä.
Ole+mme lomalla.
Lähde+tte+kö kahville?


Rinnasteisilla lauseilla yhteinen subjekti

Jos kahdella <rinnasteisella lauseella on yhteinen subjekti, se voidaan jättää toistamatta jälkimmäisessä lauseessa. Esim.

Isä kävi kaupassa ja osti ruokaa.
Poika ei lähtenyt kouluun vaan jäi kotiin.
Mies matkusti ulkomaille mutta tuli pian takaisin.
3.3 Subjekti ja predikaatti 3.3.4 Subjektittomat... 3.4 Objekti

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001