Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.2.2 Muut vokaalivaihtelut

Tällä sivulla:
Vaihtelu e : i nomineissa | Vaihtelu e : i toisessa infinitiivissä | Vaihtelu e : i verbivartalossa j:n edellä | Vaihtelu A : i komparatiivivartalossa | Vaihtelu A : e kaksitavuisten adjektiivien komparatiivissa | Vaihtelu A : e passiivin tunnuksen edellä | Vaihtelu A, e : Ø kaksivartaloisissa sanoissa | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Muilla vokaalivaihteluilla tarkoitetaan tässä muita kuin suffiksin <i:stä riippuvia vokaalivaihteluita.


Vaihtelu e : i nomineissa

1) Kaksitavuisten e-vartaloiden yksikön nominatiivissa on i, esim.

piene+nä  : piene+llä : pieni
nuore+lla : nuore+sta : nuori
kive+llä  : kive+en  : kivi
kuude+n  : kuute+na  : kuusi

>Nalle-tyypin sanoissa e säilyy nominatiivissakin. Sanat kolme ja itse päättyvät <jäännöslopukkeeseen, samoin >vene-tyypin nominit. Näissä vaihtelua ei siis ole.

2) >Translatiivin päätteessä ilmenee sama e : i -vaihtelu: sanan sisässä >omistusliitteen edellä on e, sanan lopussa i, esim.

talokse+mme : taloksi, lapsekse+ni : lapseksi


Vaihtelu e : i toisessa infinitiivissä

<Yksivartaloisten verbien loppu-e:n tilalla on i verbien >2. infinitiivissä, esim.

hake+vat : haki+essa
puke+vat : puki+en


Vaihtelu e : i verbivartalossa j:n edellä

Verbivartalon loppu-e:n tilalla on j:n edellä i, esim.

mene+n   : meni+jä
ole+n    : oli+ja
tunte+e   : tunti+ja
katkaise+e : katkaisi+ja


Vaihtelu A : i komparatiivivartalossa

>Komparatiivin loppu-A:ta  vastaa yksikön nominatiivissa i, esim.

kovempa+na : kovemma+n  : kovempi	
tylympä+ä  : tylymmä+ksi : tylympi


Vaihtelu A : e kaksitavuisten adjektiivien komparatiivissa

Kaksitavuisten adjektiivien loppu-A:ta vastaa komparatiivin tunnuksen edellä e, esim.

kova   : kove+mpi
paha+ssa : pahe+mmassa
kylmä+ä  : kylme+mpää

Komparatiivi (moni)lukuisempi perustuu adjektiiviin lukuinen; kolmitavuisen adjektiivin lukuisa komparatiivi on lukuisampi.


Vaihtelu A : e passiivin tunnuksen edellä

Verbivartalon loppu-A:ta vastaa >passiivin tunnuksen edellä e, esim.

anna+n   : anne+taan
kylvä+mään : kylve+ttyyn
kirjoita+t : kirjoite+ttu


Vaihtelu A, e : Ø kaksivartaloisissa sanoissa

Kaksivartaloisten sanojen <konsonanttivartaloista puuttuvat vokaalivartalon loppu-A ja -e, esim.

onnettoma+na : onneton+ta   : onneton
suurimma+n  : suurin+ta   : suurin
kevää+llä   : kevät+tä    : kevät
ytime+n    : ydin+tä    : ydin
juokse+n   : juos+koon
naureskele+n : naureskel+koon
2.2 Äännevaihtelut <Edellinen 2.2.2 Muut vokaalivaihtelut Seuraava> 2.3 Sanaluokat

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001