Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.2 Äännevaihtelut


Äännevaihtelu on morfeeminsisäistä vaihtelua. Esim. i ja e vaihtelevat saari-sanan taivutusmuodoissa: saari : saare+n : saare+ssa. Samoin esim. t ja s vaihtelevat pyytää-verbin taivutuksessa: pyytä+vät : pyys+ivät : pyytä+isin. Äännevaihtelu ilmenee samaa alkuperää olevissa ilmauksissa toisiaan vastaavissa kohdissa ja riippuu äänne- tai muoto-ympäristöstä. Sitä osaa kieliopista, jossa kuvataan morfeemien äännevaihtelut, sanotaan morfofonologiaksi.

Mene sivuille:
2.2.1 Suffiksin i:stä riippuvat vokaalivaihtelut
2.2.2 Muut vokaalivaihtelut
2.2.3 Klusiilien astevaihtelu
2.2.4 t : s -vaihtelu
2.2.5 Tavuasemasta riippuvat konsonanttivaihtelut

 

2.1 Morfologian perus... <Edellinen 2.2 Äännevaihtelut Seuraava> 2.3 Sanaluokat

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001