Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät rakenteet

Tällä sivulla:
Yleistä | Nominilausekkeet | Adjektiivilausekkeet | Adverbilausekkeet | Pre- ja postpositiolausekkeet | Alisteiset lauseet | Ei-finiittiset verbirakenteet

 

Yleistä

Adverbiaalina esiintyy hyvin monentyyppisiä rakenteita: nominaalisia lausekkeita (nomini-, adjektiivi-, adverbi-, pre- ja postpositiolausekkeita) sekä alisteisia lauseita ja ei-finiittisiä verbirakenteita.


Nominilausekkeet

Nominilausekkeen <pääsanana on substantiivi tai substantiivisesti käytetty sana. Nominilauseke voi olla myös pelkkä pronomini. Kun nominilauseke esiintyy adverbiaalina, se on muussa kuin <kieliopillisessa sijassa. Esim.

Tartuin pakettiin paljain käsin.
Älä luota yli kolmekymmentävuotiaisiin.
Lasken yhdestä kymmeneen.
Sinussa on ainesta johtajaksi.


Adjektiivilausekkeet

Adjektiivilausekkeen <pääsanana on adjektiivi. Adjektiivilausekkeet voivat esiintyä >predikatiiviadverbiaalina. Predikatiiviadverbiaalin normaalit sijat ovat essiivi ja translatiivi, mutta myös ablatiivi ja allatiivi tulevat kysymykseen, kun ne esiintyvät aistihavaintoverbien yhteydessä. Esim.

Ystäväni on ollut vakavasti sairaana.
Hän tuskin tulee enää täysin terveeksi.
Ruoka tuoksuu hyvältähyvälle.


Adverbilausekkeet

Pääsanan sanaluokan perusteella voidaan erottaa adverbilauseke. Adverbiaaleina <adverbit ovat verbin tai koko lauseen määritteitä:

Tilanne huonontui sangen äkkiä.
Ratkaisu tehtiin varsin pian.
Asia selvisi liian myöhään.
Tule pian.
Kuitenkin hän peruuttaa tulonsa.


Pre- ja postpositiolausekkeet

Pre- ja postpositiolausekkeet poikkeavat rakenteeltaan muista nominaalisista lausekkeista sikäli, että kumpikaan jäsen, <p-positio tai sen yhteydessä oleva nominilauseke, ei ole lausekkeen pääsana. Nominilausekkeen sija, genetiivi tai partitiivi, määräytyy kuitenkin p-position rektion* mukaan. Esim.

Kirkko on keskellä kylää, posti vastapäätä pankkia.
Hirvi kulki maantien poikki.
Moni itkee lemmen tähden.

(Ks. kirjasuomen kehitystä*.)


Alisteiset lauseet

Alisteinen eli sivulause toimii <yhdyslauseessa yksinkertaisen lauseen nominaalijäsenen* tavoin. Esimerkkejä adverbiaalina toimivista alisteisista lauseista:

Sytytä valot, jotta näet paremmin.
En päässyt tulemaan, koska olin sairas.
Nainen oli jo ovella, kun puhelin soi.
Jos lähdet, rupean itkemään.
Vaikka oli pimeää, hän osasi perille.


Ei-finiittiset verbirakenteet

Ei-finiittisissä rakenteissa on verbin <nominaalimuoto: infinitiivi tai partisiippi. Monet adverbiaalina esiintyvät ei-finiittiset rakenteet ovat alisteisten lauseiden vastikkeita tai parafraaseja*. Esim.

Isä on kylpemässä — menee kylpemään — 
tulee kylpemästä.
Mies kulki horjuen — tuli soutamalla — 
lähestyi arkailematta.
Hän satutti kätensä kaatuessaan.
Kaaduttuaan hän ei enää noussut.
Lähdin maalle levätäkseni.
3.6 Adverbiaali 3.6.1 Adverbiaalina esiintyvät... Seuraava> 3.7 Attribuutti

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001