Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

1.6 Suomen vokaalisysteemi

 

Suomen kielessä on kahdeksan vokaalia – a, e, i, o, u, y, ä, ö, – joiden <distinktiivisyys ilmenee mm. seuraavasta minimiparisarjasta: takin – tekin – tikin – tokin – tukin – tykin – täkin – tökin. Jokainen on suomen kielen sana: takin, tikin, tukin, tykin, täkin ovat yksikön >genetiivejä sanoista takki, tikki, tukki, tykki, täkki; tekin on monikon toisen persoonan pronomini te, johon on liittynyt kin-liite; tokin on tokka-sanan monikon >instruktiivi.

Vokaalien kuvaamisen kannalta ovat kielen ja huulten asennot tärkeimmät. (Ks. kaaviota*.)

Mene sivuille:
1.6.1 Pyöreät ja laveat vokaalit
1.6.2 Etuvokaalit ja takavokaalit
1.6.3 Suppeat, puolisuppeat ja väljät vokaalit
Harjoitustehtäviä

1.5 Suomen konsonanttisysteemi <Edellinen 1.6 Suomen vokaalisysteemi Seuraava> 1.7 Prosodiset piirteet

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001