Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

1.3 Äänteiden foneettinen kuvaus


Kun fonetiikassa puhutaan äänteistä, niistä ilmoitetaan yleensä kolme seikkaa:

  1. Värähtelevätkö äänihuulet äännettä tuotettaessa eli onko äänne soinnillinen (äänihuulet värähtelevät) vai soinniton (äänihuulet eivät värähtele)?

  2. Missä kohdassa ääniväylää äänne syntyy? Äänteitä voidaan nimittää sen mukaan, millä artikulaatiopaikalla ne syntyvät.

  3. Miten äänne äännetään eli mitä artikulaatiopaikalla tapahtuu? Kysymys on siten äänteen artikulaatiotavasta.

Mene sivuille:
1.3.1 Soinnilliset ja soinnittomat äänteet
1.3.2 Artikulaatiopaikka
1.3.3 Artikulaatiotapa
1.3.4 Konsonantti – vokaali
Harjoitustehtäviä

1.2 Puheen tuottaminen... 1.3 Äänteiden foneettinen kuvaus Seuraava> 1.4 Kielten foneemisysteemeistä

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001