Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

1.8 Fonotaksi


Kielen foneemit ovat keskenään kahdenlaisessa suhteessa: paradigmaattisessa ja syntagmaattisessa. Esimerkiksi m, s ja k ovat paradigmaattisessa* suhteessa – vaihdettavissa toisiinsa – äänneympäristössä o_a (oma, osa, oka), mutta o, m ja a ovat sanassa oma toisiinsa nähden syntagmaattisessa* suhteessa – yhdistettävissä toisiinsa.

Foneemien syntagmaattisia suhteita selvittelevä fonologian osa on nimeltään fonotaksi. Fonotaksi on oppi äänteiden ryhmittymisestä: se tutkii, mitkä foneemijonot ovat kielessä mahdollisia, mitkä eivät. Vierassanat*, erityislainat, käyttäytyvät eri tavoin, koska ne eivät ole vielä täysin mukautuneet suomen kielen äännerakenteeseen.

Mene sivuille:
1.8.1 Vokaalien fonotaksi
1.8.2 Konsonanttien fonotaksi
1.8.3 Tavurakenne
Harjoitustehtäviä

1.7 Prosodiset piirteet <Edellinen 1.8 Fonotaksi Seuraava> 1.9 Kirjoituksen ja ääntämisen...

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001