Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

1.7 Prosodiset piirteet


Puhe ei ole pelkästään peräkkäisten äänteiden artikuloimista. Äänteet, vokaalit ja konsonantit, ovat puheesta vain yksi osa. Niiden lisäksi puheessa on paljon muutakin, joka on merkitysten välittämisen kannalta oleellista. Tällaisia puheen ominaisuuksia ovat etenkin kvantiteetti, paino ja intonaatio. Niitä on tapana sanoa prosodisiksi piirteiksi.

Kvantiteetti liittyy äänteiden keston vaihteluun. Paino saadaan aikaan pääasiassa puheen voiman vaihtelulla. Intonaatio puolestaan johtuu melodian vaihtelusta puheessa.

Mene sivuille:
1.7.1 Kvantiteetti
1.7.2 Paino
1.7.3 Intonaatio
Harjoitustehtäviä

1.6 Suomen vokaalisysteemi <Edellinen 1.7 Prosodiset piirteet Seuraava> 1.8 Fonotaksi

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001