Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

1.5 Suomen konsonanttisysteemi

Suomen kielessä on 13–17 konsonanttifoneemia. Konsonantit, jotka esiintyvät vain lainasanoissa, ovat taulukossa sulkeissa. Rivit nimeävät artikulaatio- eli ääntymätavan ja sarakkeet artikulaatiopaikan.

 

 

labiaalit dentaalit palataalit glottaalit
klusiilit p (b) t, d k (g)  
nasaalit m n h  
frikatiivit (f) s (š)   h
likvidat        
puolivokaalit v   j  

 

Konsonanteista p, t, k, s (š), f ovat soinnittomia. h voi olla soinnillinen tai soinniton äänneympäristön mukaan. Muut ovat soinnittomia. (Ks. tarkempaa kaaviota*.)


Mene sivuille:
1.5.1 Klusiilit p, t, k, d, (b, g)
1.5.2 Nasaalit m, n, h
1.5.3 Frikatiivit s, h, (f, š)
1.5.4 Likvidat l, r
1.5.5 Puolivokaalit v, j
Harjoitustehtäviä

1.4 Kielten foneemisysteemeistä 1.5 Suomen konsonanttisysteemi Seuraava> 1.6 Suomen vokaalisysteemi

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001