Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

1.1 Fonetiikan ja fonologian peruskäsitteitä

Puhuminen on ihmisen kaikkein tavallisimpia toimintoja. Yleensä huomio kiintyy puhumiseen vain silloin, kun joku käyttää outoa ilmausta tai sanaa tai ääntää jonkin sanan tai äänteen virheellisesti. Silloin kun puhetta tarkastellaan kielitieteen kannalta, puheeseen suhtaudutaan erittelevämmin. Tällöin tarkastellaan toisaalta sellaisia seikkoja, jotka tuntuvat niin itsestään selviltä, että niihin ei normaalisti kiinnitetä huomiota, ja toisaalta pohditaan yksityiskohtaisia puheeseen liittyviä kysymyksiä, joista ei ole jokapäiväisessä elämässä mahdollista saada tietoja.

Mene sivuille:
1.1.1 Mitä fonetiikka on?
1.1.2 Mitä fonologia on?
1.1.3 Yleiskieli ja puhekieli
1.1.4 Kirjoitus
Harjoitustehtäviä

 

1 Äänneoppi... 1.1 Fonetiikan ja fonologian perus... Seuraava> 1.2 Puheen tuottaminen...

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001