Liite: Hakemisto äänneopin kuvista, kaavioista ja animaatioista


Luettelosta on linkit kyseisille sivuille. Tähdellä (*) merkityt kohdat avaavat erillisen ikkunan.

Puhetapahtuman vaiheet
Puheentuottamismekanismi
Kurkunpää, äänirako ja äänihuulet
Ääntöväylät. Nenäportti kiinni/auki (animaatio)
Kurkunpään osat ylhäältä katsottuna
Artikulaatiovyöhykkeet
Äänteiden jako artikulaatiotavan mukaan
Suuväylä, suun ontelot ja suusola
Klusiilit k ja t (animaatio)
Yleiskielen d:n murrevastineet*
Suomen äng-äänne
Sivukuva s:n ja suhu-s:n artikulaation eroista
Suomen r-äänne
Huulten asennot vokaaleja äännettäessä
Kielen asennot vokaaleja äännettäessä (animaatio)
Diftongien uo, yö, ie avartuminen murteissa*
Pitkän a:n ja ä:n diftongiutuminen murteissa*
Konsonanttien geminoituminen murteissa*
Ruotsin sanaintonaatiokäyrät
Suomen lauseintonaatio
Suomen diftongit
Diftongien reduktio murteissa*
Suomen vokaalisointu
Välivokaali murteissa*
Sanansisäiset kolmen konsonantin jonot
Kansainvälinen foneettinen aakkosto IPA
Suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus SUT


Verkkokielioppi