Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.8.8 Permissiivinen lauseenvastike

Tällä sivulla:
Yleistä | Lauseenvastikkeen predikaatti | Lauseenvastikkeen subjekti | Lauseenvastikkeen objekti | Lauseenvastikkeen predikatiivi | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Permissiivisiksi lauseenvastikkeiksi nimitetään seuraavanlaisia <objektina olevia rakenteita, joiden hallitsevana verbinä on antaa, käskeä, sallia ja suoda (Ikola 1974*), esim.

Hallitus antoi asian raueta.
Isä käski pojan pestä auton.
Sallikaa lasten tulla minun luokseni.
Vrt. — — että lapset tulevat minun luokseni.

Nimitys "permissiivinen" pohjautuu latinaan ja viittaa siihen, että hallitsevat verbit merkitsevät useimmiten sallimista.


Lauseenvastikkeen predikaatti

Permissiivisen lauseenvastikkeen predikaattina on <1. infinitiivin lyhempi muoto, esim.

Poika antoi veden valua.

Seuraavanlaiset subjektittomat rakenteet on tulkittava passiivisiksi, vaikka 1. infinitiivillä ei nykykielessä ole passiivimuotoa:

Hallitus antoi palkata sijaisia. 
Vrt. — — (että) palkattiin sijaisia.
Salissa käskettiin olla hiljaa.

Vanhassa kirjasuomessa käytettiin 1. infinitiivin passiivimuotoa mm. juuri tällaisissa tapauksissa. Agricola: Joijnenga iouckon anna minua mös, O Jesu, luetta (= Joidenka joukkoon anna minua myös, oi Jeesus, lue+tta+a 'salli että luetaan').


Lauseenvastikkeen subjekti

Permissiivisen lauseenvastikkeen subjekti on normaalisti <genetiivissä, esim.

Poliisi käski yleisön poistua takaovesta.
Meidän ei suotu vaikuttaa asian käsittelyyn. 
Saksien annettiin jäädä pöydälle.

Jos lauseenvastikkeen pohjana oleva lause on <eksistentiaalinen, silloin hallitsevan lauseen aktiivisuus tai passiivisuus näyttää aiheuttavan vaihtelua, joka on samanlaista kuin päätteellisen ja päätteettömän <akkusatiivin vaihtelu. Subjekti voi yleisten ehtojen mukaan olla myös <partitiivissa (vrt. <referatiiviseen lauseenvastikkeeseen.) Esim.

Annoin (akt.) tekstiin jäädä virheen.   (päätteellinen akkusat.)
Tekstiin annettiin (pass.) jäädä virhe. (päätteetön akkusat.)
Annoitko tekstiin jäädä virheitä?       (partitiivi)


Lauseenvastikkeen objekti

Permissiivisen lauseenvastikkeen objektin sija määräytyy hallitsevan lauseen rakenteen mukaan, esim.

Isä käski (akt.) pojan lukea kirjan.    (päätteellinen akkusat.)
Pojan käskettiin (pass.) lukea kirja.   (päätteetön akkusat.)
Käske (imp. yks. 2.) pojan lukea kirja. (päätteetön akkusat.)


Lauseenvastikkeen predikatiivi

Permissiivisen lauseenvastikkeen predikatiivi on yleensä samassa muodossa kuin sen pohjana olevan lauseen predikatiivi. (Tämä on myös nykyisten oikeakielisyysohjeiden kanta.) Esim.

Isä käski pojan olla huolellinen.
Poika antoi huoneensa olla epäsiisti.
Lasten käskettiin olla ahkeria.
3.8.7 Status-lauseenvastike 3.8.8 Permissiivinen lauseenvastike 3.8.9 Muita ei-finiittisiä rakenteita

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001