Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.4.1 Objektina esiintyvät rakenteet

Tällä sivulla:
Objektina nominilauseke | Objektina sivulause | Objektina partisiippirakenne | Objektina infinitiivirakenne

 

Objektina nominilauseke

Objektina on yleensä <nominilauseke: substantiivi tai substantiivisesti käytetty sana. Esim.

Ostaisin puvun.     (substantiivi)
Kokeile tuota.      (pronomini)
Haluaisin sinisen.  (substantiivisesti käytetty adj.)
Löysimme yhden.     (numeraali)


Objektina sivulause

Verbit, jotka voivat saada objektikseen sivulauseen*, ovat mentaalisia eli ihmisen henkisiä toimintoja kuvaavia. Tyypillisiä ovat esim. arvella, ehdottaa, epäillä, haluta, myöntää, odottaa, sanoa. Esimerkkejä objektina olevista että-lauseista:

Arvelin, että ehtisin ajoissa perille.
Epäiletkö, että tehtävä on liian vaikea?
Myönnän, että olet oikeassa.

Epäsuoran kysymyslauseen voivat saada objektikseen verbit, jotka ilmaisevat kysymistä tai epätietoisuutta, kuten arvailla, kysyä, miettiä, pohtia. Esim.

Pääministeri arvaili, kuinka äänestyksessä kävisi.
Haastattelussa kysyttiin, mikä on lempivärini.
Mieti, oletko tehnyt jonkin virheen.


Objektina partisiippirakenne

Suurin osa että-lauseen objektikseen saavista verbeistä saa vaihtoehtoiseksi objektiksi >partisiippirakenteen (referatiivisen lauseenvastikkeen). Esim.

Arvelin, että ehtisin ajoissa perille.
Arvelin ehtiväni ajoissa perille.

Sellaisia verbejä, jotka saisivat pelkän partisiippirakenteen mutta eivät että-lausetta objektikseen, ei ole ainoatakaan.

Tyypillisiä partisiippirakenteen objektikseen saavia verbejä ovat sanomisverbit (huomauttaa, ilmoittaa, kertoa, mainita, myöntää, todeta, väittää); luulemisverbit (aavistaa, ajatella, arvata, arvella, edellyttää, kuvitella, luulla, otaksua, toivoa, uskoa) sekä kognitiivisia ja havaintotoimintoja ilmaisevat verbit (havaita, huomata, kuulla, muistaa, nähdä, tajuta, tietää, unohtaa, ymmärtää, älytä). Esim.

Opettaja ilmoitti olevansa sairaana.
Aavistin sinun soittavan.
Hän huomasi tulleensa petetyksi.


Objektina infinitiivirakenne

Objektina olevia infinitiivirakenteita on kahta päätyyppiä sen mukaan, onko infinitiivirakenteella sama vai eri subjekti kuin hallitsevalla verbillä. Esimerkkejä samasubjektisista infinitiivirakenteista:

Mies alkoi sahata puuta.
Pidin viisaimpana myydä auton.
Tyttö otti tavaksi voimistella aamuisin.

Kun objektina olevalla infinitiivirakenteella on eri subjekti kuin hallitsevalla verbillä, infinitiivirakenteen subjekti on genetiivissä. Hallitsevana verbinä esiintyvät vain deonttiset* antaa, käskeä, sallia ja suoda. Rakenteet ovat ns. >permissiivisiä lauseenvastikkeita, esim.

Hallitus antoi asian raueta.
Jeesus salli lasten tulla luoksensa.
Poliisi käski kuljettajan nousta autosta.
3.4 Objekti 3.4.1 Objektina esiintyvät rakenteet Seuraava> 3.5 Predikatiivi

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001