Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.4.2 Objektin sijat


Objektin sijat ovat <partitiivi ja <akkusatiivi. Morfologisesti akkusatiivilla on omat päätteensä vain henkilötarkoitteisissa pronomineissa (minu+t, sinu+t, häne+t, mei+dät, tei+dät, hei+dät, kene+t). Muuten akkusatiivi on nominatiivin kaltainen (esim. poika, poja+t) tai yksikön genetiivin kaltainen (esim. poja+n).

Partitiivin ja akkusatiivin vastakohta sisältää merkityseron. Kun objektin tarkoite on jaollinen*, partitiivi ilmaisee summittaista määrää ja akkusatiivi koko määrää (esim. Tyttö söi puuroa – puuron). Toisaalta akkusatiivi ilmaisee tuloksellista toimintaa – partitiivi jättää tuloksellisuuden avoimeksi (esim. Metsästäjä ampui hirven – hirveä).

Mene sivuille:
3.4.2.1 Partitiiviobjekti
3.4.2.2 Akkusatiiviobjekti
Harjoitustehtäviä

3.4 Objekti 3.4.2 Objektin sijat Seuraava> 3.5 Predikatiivi

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001