Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.7.2.6 Johtamisen ja taivutuksen eroista

Tällä sivulla:
Yleistä | Vaikutus sanaluokkaan | Produktiivius

 

Yleistä

Päätteiden liittäminen vartaloihin on suomessa lähinnä <suffiksointia. <Taivutuspäätteillä muodostetaan erilaisia sananmuotoja lähinnä syntaktisiin tarpeisiin. <Johtimilla puolestaan muodostetaan uusia <lekseemejä.

Taivutuksen ja johtamisen raja-alueella ovat adjektiivien <komparaatio ja lukusanojen <ordinaalit sekä verbien <infiniittiset muodot.


Vaikutus sanaluokkaan

Taivutuspääte säilyttää vartalon <sanaluokan. Sanaluokkaan eivät siis vaikuta sellaiset suffiksit kuten <sija, <luku, <omistusliite, <persoonapääte, <tempus ja <modus.

Johdin sen sijaan voi <muuttaa sanaluokan. Taivutussuffiksilla on myös vakiomerkitys eikä se muuta vartalon merkitystä. Johdoksen merkitys ei ole aina pääteltävissä kannan ja johtimen merkityksestä.


Produktiivius

Taivutuspäätteet ovat yleensä täysin <produktiiveja. Johtimien produktiivius voi vaihdella. Usein on myös hankala kuvata systemaattisesti niitä sanavartalon lopun muutoksia, joita johdinta liitettäessä ilmenee.
 

2.7.2.5 Produktiivius ja... 2.7.2.6 Johtamisen ja taivutuksen... 2.8 Morfologinen monitulkintaisuus

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001