Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.7 Sananmuodostus


Sananmuodostusoppi käsittelee sitä, miten kielessä olemassa olevan sanaston pohjalta voidaan muodostaa uusia sanoja.

Sananmuodostusoppi on <taivutusopin ohella morfologian toinen alalaji. Taivutusmorfeemeilla osoitetaan lauseen sanojen syntaktisia funktioita ja suhteita. Uusia sanoja rakennetaan yhdistämällä ja johtamalla, jotka ovat sananmuodostuksen päämenetelmät.

Yhdistämättömät ja johtamattomat sanat ovat perussanoja. Perussanojen <vartaloa ei voida jakaa pienempiin osiin.

Mene sivuille:
2.7.1 Yhdistäminen
2.7.2 Johtaminen

2.6 Komparaatio... 2.7 Sananmuodostus >Seuraava 2.8 Morfologinen monitulkintaisuus

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001