Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.7.2 Johtaminen


Johtaminen on <yhdistämisen ohella toinen sananmuodostuksen keinoista. Johdettaessa eli derivoitaessa saadaan uusi sana liittämällä olemassa olevan kantasanan vartaloon johdin. Esim. kirjoitta- + ja -> kirjoittaja, kala + sta (+a) -> kalasta(a), aja- + el(e) + (la) -> ajel(la).

Johdettua sanaa kutsutaan johdokseksi.

Mene sivuille:
2.7.2.1 Johtamisen peruskäsitteitä
2.7.2.2 Nominijohdosten merkitysryhmiä
2.7.2.3 Verbijohdosten merkitysryhmiä
2.7.2.4 Partikkelijohdosten merkitysryhmiä
2.7.2.5 Produktiivius ja leksikaalistuminen
2.7.2.6 Johtamisen ja taivutuksen eroista
Harjoitustehtäviä

2.7.1 Yhdistäminen 2.7.2 Johtaminen >Seuraava 2.8 Morfologinen monitulkintaisuus

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001