Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.8.4 Finaalinen lauseenvastike

Tällä sivulla:
Yleistä |Lauseenvastikkeen predikaatti | Lauseenvastikkeen subjekti | Lauseenvastikkeen objekti ja predikatiivi | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Finaalinen lauseenvastike (finaalirakenne) toimii <adverbiaalina: se vastaa tarkoitusta ilmaisevaa jotta-lausetta, esim.

Lähdin maalle levätäkseni.
Vrt. — — jotta lepäisin.

Tyyppiin kuuluvaksi lasketaan myös seuraavanlaiset tapaukset, joiden merkitys on hyvin lähellä finaalista (tarkoitusta ilmaisevaa):

Tämä on liian hyvää ollakseen totta.
Hän on liian heikko lähteäkseen matkalle.

Seuraavanlaiset rakenteet eivät ilmaise tarkoitusta, vaan ovat korvattavissa paremmin muunlaisilla ilmaisutavoilla (Itkonen 1982*):

"Askel hidastui kiivastuakseen uudelleen."
Vrt. — — mutta kiivastui uudelleen.
"Mies sulki oven huomatakseen, 
että oli unohtanut avaimet."
Vrt. — — ja huomasi saman tien, että — —.

<Passiivilausetta ei voi muuntaa finaaliseksi lauseenvastikkeeksi, eikä finaalista lauseenvastiketta voi liittää passiivilauseeseen. Sen sijaan passiivilauseen asemesta voidaan joskus käyttää -minen-johdoksen translatiivia (Itkonen 1982*), esim.

Tilanteen helpottamiseksi käytettiin kaikkia keinoja.
Vrt. Jotta helpotettaisiin tilannetta, 
käytettiin kaikkia keinoja.
(Ei: "Helpottaakseen tilannetta 
käytettiin kaikkia keinoja.")


Lauseenvastikkeen predikaatti

Finaalisen lauseevastikkeen predikaattina on <1. infinitiivin pitempi muoto (translatiivi), esim.

Nainen soitti lääkärille tilatakseen ajan.
Poika harjoitteli ahkerasti oppiakseen soittamaan kitaraa.
Tyttö teki parhaansa saadakseen hyvän tuloksen.


Lauseenvastikkeen subjekti

Finaalisen lauseenvastikkeen subjektilla on melkein aina sama tarkoite kuin hallitsevan* lauseen subjektilla. Siksi subjektia edustaa lauseenvastikkeessa normaalisti pelkkä <omistusliite, esim.

Mies tutki käsikirjaa saadakse+en laitteen toimimaan.
Vrt. — — jotta saisi laitteen toimimaan.

Vain harvoin lauseenvastikkeella on eri subjektipersoona kuin hallitsevalla lauseella, esim.

Minä tulin voidaksesi levätä. 
Vrt. — — jotta voisit levätä.

Hyvin harvinaista on, että lauseenvastikkeessa on subjektin edustajana omistusliitteen lisäksi persoonapronominin genetiivi (ks. kirjasuomen kehitystä*):

"Te kannatte vettä hänen pestäkseen itsensä."
Vrt. — — jotta hän pesisi itsensä.


Lauseenvastikkeen objekti ja predikatiivi

Finaalisessa lauseenvastikkeessa objekti ja predikatiivi ovat samassa muodossa kuin vastaavassa alisteisessa lauseessa. Esim.

Pidä kiirettä saadaksesi työn (obj.) valmiiksi.
Vrt. — — jotta saat työn valmiiksi.
Ollakseen pätevä (predvi) 
sopimus tarvitsee allekirjoituksen.
Vrt. Jotta olisi pätevä, — —.
3.8.3 Temporaalinen lauseenvastike 3.8.4 Finaalinen ...vastike 3.8.5 Kvantum-lauseenvastike

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001