Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.8.5 Kvantum-lauseenvastike

Tällä sivulla:
Yleistä | Lauseenvastikkeen predikaatti | Lauseenvastikkeen subjekti | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Kvantum-lauseenvastikkeeksi (lat. quantum 'mikäli') sanotaan rakennetta, joka vastaa komparatiivis-konditionaalista mikäli-, sikäli kuin -lausetta (Ikola 1974*), esim.

Tietääkseni asia on jo ratkaistu.
Vrt. Sikäli kuin tiedän, — —.
Sellaista ei heidän muistaakseen ole ennen sattunut.
Vrt. — —, mikäli he muistavat, — —.

Tällaiset rakenteet ovat lauseenjäseninä <kommenttiadverbiaaleja, joiden avulla puhuja ottaa kantaa sanotun pätevyyteen: tietääkseni 'mikäli, sikäli kuin tiedän', toden sanoakseni 'jos, mikäli sanon toden (totuuden)'.


Lauseenvastikkeen predikaatti

Kvantum-lauseenvastikkeen predikaattina on <1. infinitiivin pitempi muoto (translatiivi), samoin kuin <finaalisen lauseenvastikkeen predikaattina. Esim.

Kaikki eivät huomatakseni olleet paikalla.
Hänen arvatakseen ottelu päättyy tasapeliin.
Mennäksemme suoraan asiaan — —.


Lauseenvastikkeen subjekti

Kvantum-lauseenvastikkeessa alisteisen lauseen subjektia edustaa aina joko <omistusliite yksinään tai yhdessä persoonapronominin genetiivin kanssa, esim.

Tietääksemmeheidän tietääkseen asia on jo ratkaistu.
Vrt. Mikäli tiedämme — sikäli kuin he tietävät, — —.

1. infinitiivin translatiiviin kuuluu aina omistusliite. Siitä johtuu, että voidaan kyllä sanoa hänen tietääkseen mutta ei *pojan tietääkse-. Tällaisessa tapauksessa voidaan käyttää finiittilauseen sikäli kuin poika tietää sijasta ilmaustyyppiä pojan tietämän mukaan.

Omistusliitteen pakollisuudesta johtuu sekin, ettei rakennetta voi käyttää, jos alisteinen lause on passiivinen sikäli kuin tiedetään. Sen paikalla voi käyttää ilmausta tiettävästi.
 

3.8.4 Finaalinen lauseenvastike 3.8.5 Kvantum-lauseenvastike 3.8.6 Modaalinen lauseenvastike

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001