Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.8.2.2 Referatiivinen lauseenvastike subjektina

Tällä sivulla:
Yleistä | Lauseenvastikkeen predikaatti | Lauseenvastikkeen subjekti | Lauseenvastike passiivinen tai eksistentiaalinen | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Referatiivinen lauseenvastike (partisiippirakenne) on <subjektina silloin, kun hallitsevan* lauseen predikaattina on aistivaikutelmaa merkitseva verbi näkyä, näyttää, kuulua, tuntua, joskus myös ilmetä ja osoittautua. Esim.

Näkyy tulevan sade.
Vrt. — — että tulee sade.
Ilmeni hänen syntyneen Ruotsissa.
Vrt. — — että hän on syntynyt Ruotsissa.


Lauseenvastikkeen predikaatti

Lauseenvastikkeen predikaattina <1. partisiippi ilmaisee, että tapahtuma-aika on sama tai myöhempi kuin hallitsevan lauseen tapahtuma-aika. <2. partisiippi ilmaisee, että tapahtuma-aika on varhempi kuin hallitsevan lauseen tapahtuma-aika. Esim.

Naapuri näkyi lähtevän työhön.
Naapuri näkyi lähteneen työhön.


Lauseenvastikkeen subjekti

Puheena oleva lauseenvastike vastaa subjektina olevaa että-lausetta. Lauseenvastikkeen yhteydessä kuitenkin alisteisen lauseen subjekti nousee useimmiten hallitsevan lauseen subjektiksi, ja tämä aiheuttaa persoonan ja luvun <kongruenssin (esim. Sinä tunnu+t; Työt näky+vät):

Sinä tunnut ymmärtävän.  
Vrt. Tuntuu, että sinä ymmärrät.
Työt näkyvät päättyneen. 
Vrt. Näkyy, että työt ovat päättyneet.

Kun hallitsevan lauseen predikaattina on verbi ilmetä, käydä ilmi, osoittautua, selvitä yms., alisteisen lauseen subjekti ei nouse hallitsevan lauseen subjektiksi samalla tavalla kuin verbien näkyä, näyttää, kuulua, tuntua yhteydessä (Ikola 1974*). Esim.

Ilmeni — kävi ilmi miehen olevan ulkomaalainen.
Osoittautui virkailijoiden tienneen asiasta.	


Lauseenvastike passiivinen tai eksistentiaalinen

Jos lauseenvastikkeen pohjana oleva että-lause on passiivinen, on myös lauseenvastike passiivinen, mutta hallitseva verbi pysyy aktiivisena ja yksikön 3. persoonan muodossa. Esim.

Täällä näyttää juhlitun.     
Vrt. Näyttää, että täällä on juhlittu.
Sinut näkyy nimitetyn irkaan.      
Vrt. Näkyy, että sinut on nimitetty virkaan.
Talossa osoittautui harjoitetun ilkivaltaa.
Vrt. Osoittautui, että talossa oli harjoitettu ilkivaltaa.

Puhekielessä käytetään myös tyyppejä "Täällä näytetään juhlitun" (kaksinkertainen passiivi) ja "Naapurissa kuulutaan olevan kotona" (passiivi nostettu lauseenvastikkeesta hallitsevaan verbiin), mutta yleiskielessä näitä ilmaisutapoja vältetään (Itkonen 1982*).

Myös <eksistentiaalisen lauseenvastikkeen yhteydessä hallitseva verbi (näyttää, kuului jne.) on aina yksikön 3. persoonassa, esim.

Näyttää tulevan sade.
Talossa kuului käyneen vieraita.
Siellä kuuluu olleen häät.
Selvisi asiassa tapahtuneen väärinkäsityksiä.
3.8.2 Referatiivinen ...vastike <Edellinen 3.8.2.2 Referatiivinen ...subjektina Seuraava> 3.9 Lauseopin harjoituksia

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001