Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

3.8.2.3 Kielto referatiivisessa lauseenvastikkeessa

Tällä sivulla:
Yleistä | Kieltosana hallitsevan verbin yhteydessä | >Harjoitustehtäviä (mene sivulle)

 

Yleistä

Kielteistä että-lausetta ei voi korvata suoraan referatiivisella lauseenvastikkeella, mutta joskus <kielto osoitetaan lauseenvastikkeessa muilla keinoilla kuin kieltosanalla. Esim. seuraavassa kielto on saatu ilmi käyttämällä jäädä-verbiä ja <3. infinitiivin abessiivia:

Kuulin laivan jäävänjääneen lähtemättä.
Vrt. — — että laiva ei lähde — ei lähtenyt.


Kieltosana hallitsevan verbin yhteydessä

Toisinaan kiellosta selvitään siten, että <kieltosana sijoitetaan hallitsevan* lauseen predikaatin yhteyteen, esim.

Mies ei sanonut tietävänsä.   
('Mies sanoi, että hän ei tiedä')
En luule tehneeni virhettä.   
('Luulen, että en ole tehnyt virhettä')
Talo ei kuulu olevan valmis.  
('Kuuluu [olevan niin], että talo ei ole valmis')

Tällainen kieltokeino on eräissä tapauksissa kaksiselitteinen. Esim. edellä oleva lause Mies ei sanonut tietävänsä voi tarkoittaa myös 'mies ei sanonut, että hän tietää' eli kielto voi todella kohdistua hallitsevaan verbiin.

Aina kieltosanaa ei voi nostaa lauseenvastikkeesta hallitsevaan lauseeseen. Esim. lause En huomannut hänen olevan paikalla ei voi koskaan merkitä 'huomasin, että hän ei ollut paikalla' (Itkonen 1982*). (Ks. kirjasuomen kehitystä*.)
 

3.8.2 Referatiivinen ...vastike <Edellinen 3.8.2.3 Kielto referatiivisessa... 3.8.3 Temporaalinen ...vastike

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001