Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.7.2.4 Partikkelijohdosten merkitysryhmiä

Tällä sivulla:
Paikkaa ja sijaintia ilmaisevat johdokset | Aikaa ilmaisevat johdokset | Tapaa ilmaisevat johdokset | Määrää ilmaisevat johdokset

 

Partikkelien johdoksia on suomessa noin 20. Niistä esitellään tässä 15. Merkitysryhmät on käsitettävä kaikkiaan väljästi. Tässä esiteltävät johdokset ovat kaikki <adverbeja.


Paikkaa ja sijaintia ilmaisevat johdokset

-itsex   oh+itse, sivu+itse, lentote+itse, puhelim+itse
-nnex   mi+nne, tä+nne, muua+nne
-tUsten  kasvo+tusten, perä+tysten, silmä+tysten
-tUksin  kaula+tuksin, päälle+tyksin, viere+tyksin
-kkAin   lähe+kkäin, päälle+kkäin, perä+kkäin, syli+kkäin
-(i)ttAin kulm+ittain, perä+ttäin, pä+ittäin, syrj+ittäin

-itse on vanhan sijan, prolatiivin, pääte. Sen merkitys on 'jonkin kautta, jotakin tietä'.


Aikaa ilmaisevat johdokset

-isin  ilta+isin, joulu+isin, syksy+isin, torsta+isin
-kkoin hilja+kkoin, kohda+kkoin, pia+kkoin
-ttAin hilja+ttain, äske+ttäin

-ttAin-adverbeista voidaan johtaa edelleen adjektiiveja, esim. hiljattainen, äskettäinen.


Tapaa ilmaisevat johdokset

-stix	  halva+sti, kaunii+sti, onnellise+sti, 
      luova+sti, tottunee+sti, avuttoma+sti; 
	  kahde+sti, tuhanne+sti, mone+sti; kiiree+sti
-ten    jo+ten, tä+ten, mielui+ten, parhai+ten, 
      oikeimmi+ten
-(i)ttAin puol+ittain, verra+ttain, helsinkiläis+ittäin

-sti on nykysuomen yleisin partikkelinjohdin, jolla voidaan muodostaa tapaa ilmaisevia adverbeja melkein kaikista adjektiiveista. Tätä suffiksia voitaisiin melkein yhtä hyvin pitää taivutuspäätteenäkin.

-ttAin-adverbeista voidaan johtaa adjektiiveja, esim. puolittainen.


Määrää ilmaisevat johdokset

-ltix	  leveä+lti, niuka+lti, paksu+lti, 
      laajemma+lti, pisimmä+lti
-ittAin	  metre+ittäin, tuku+ittain, väh+ittäin, 
      kaks+ittain, sado+ittain, 
      vuosineljänneksi+ttäin
-(i)tellen ryhm+itellen, vuoro+tellen, väh+itellen, 
      paiko+itellen, kaksi+tellen, yksi+tellen
2.7.2.3 Verbijohdosten merkitys... 2.7.2.4 Partikkelijohdosten merkitys... 2.7.2.5 Produktiivius ja...

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001