Liite: Suomen konsonanttisysteemi


 
KONSONANTTI SOINNILLISUUS ÄÄNTYMÄPAIKKA ÄÄNTYMÄTAPA
p soinniton bilabiaalinen tenuisklusiili
(b) soinnillinen bilabiaalinen mediaklusiili
t soinniton prealveolaarinen (postdentaalinen) tenuisklusiili
d soinnillinen medioalveolaarinen (dentaalinen) mediaklusiili
k soinniton palataalinen (palatovelaarinen) tenuisklusiili
(g) soinnillinen palataalinen mediaklusiili
m soinnillinen bilabiaalinen nasaali
n soinnillinen dentaalinen (alveolaarinen) nasaali
h soinnillinen palataalinen nasaali
(f) soinniton dentilabiaalinen spirantti (frikatiivi)
s soinniton alveolaarinen (dentaalinen) suppea sibilantti
(š) soinniton palatoalveolaarinen väljä sibilantti
h soinniton laryngaalinen spirantti
l soinnillinen medioalveolaarinen (dentaalinen) lateraali
r soinnillinen medioalveolaarinen (dentaalinen) tremulantti
v soinnillinen dentilabiaalinen puolivokaali
j soinnillinen prepalataalinen puolivokaali

Verkkokielioppi