Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

1.6.1 Pyöreät ja laveat vokaalit

Tällä sivulla:
Yleistä | Pyöreät vokaalit o, ö, u, y |
Laveat vokaalit i, e, a, ä

 

Yleistä

Vokaalien laatuun vaikuttaa paitsi kielen asento myös huulten asento eli suuaukon koko ja muoto. Huulten asento on erilainen esimerkiksi u:ssa, o:ssa ja a:ssa: u:ssa huulet ovat eteenpäin työntyneet ja muodostavat pienen pyöreän suuaukon; o:ssakin huulet ovat samantyyppisessä asennossa, mutta ne eivät ole niin eteen työntyneenä eivätkä muodosta yhtä pientä suuaukkoa; a:ssa taas huulet ovat melko kaukana toisistaan ja hiukan sivuille levittyneenä muodostaen varsin suuren ja soikean suuaukon.
 

Kuva: Huulten asennot vokaaleja äännettäessä


Pyöreät vokaalit o, ö, u, y

Niitä vokaaleja, joita äännettäessä huulten asento on samantapainen kuin u:ssa ja o:ssa, nimitetään pyöreiksi eli labiaalisiksi. Suomen vokaaleista neljä on pyöreitä: o, ö, u, y.

Kun vokaali on pyöreä, huulet ovat myös eteenpäin työntyneenä. Pyöreät vokaalit ovat sitä pyöreämpiä, mitä >korkeammalla kielen korkein kohta on niitä äännettäessä. Niinpä suomen u on pyöreämpi kuin o, koska u:ssa kielen korkein kohta on korkeammalla kuin o:ssa.


Laveat vokaalit i, e, a, ä

Niitä vokaaleja, joiden ääntämisen aikana huulet ovat siten kuin a:ssa, nimitetään laveiksi eli illabiaalisiksi. Suomen vokaaleista neljä on laveita: i, e, a, ä.

Huulten asennon ja kielen korkeimman kohdan välillä on mm. sellaista vastaavuutta, että >väljät vokaalit ovat yleensä laveita eli jos kielen korkein kohta on alhaalla, huulet ovat laveat.
 

1.6 Suomen vokaalisysteemi 1.6.1 Pyöreät ja laveat vokaalit Seuraava> 1.7 Prosodiset piirteet

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001