Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.1.2 Morfeemityypit

Tällä sivulla:
Yleistä | Vapaat morfeemit | Sidonnaiset morfeemit

 

Yleistä

Morfeemit ovat periaatteessa joko vapaita tai sidonnaisia. Vapaa morfeemi voi esiintyä yksinäänkin, sidonnainen vain toisten morfeemien kanssa.

Suomessa on kuudenlaisia morfeemeja: >vartaloita, >johtimia, >tunnuksia, >taivutuspäätteitä ja kahdenlaisia >liitteitä. Näistä muut paitsi sanavartalot ovat suffikseja. Suffiksit ovat elementtejä, jotka liittyvät sanavartalon perään, esim. auto+i+ssa+mme+kin.


Kuva: Morfeemityypit


Vapaat morfeemit

Suomessa vapaita morfeemeja voivat olla vain sanavartalot, esim. talo, syö, tule. Kaikki muut suomen kielen morfeemit ovat sidonnaisia.

Vapaat morfeemit jakautuvat sanaluokiksi. Tyypillisiä vapaita morfeemeja ovat >nominit eli >substantiivit, >adjektiivit, >pronominit ja >numeraalit. Niiden vapaa <allomorfi esiintyy yksikön nominatiivissa, esim. mies, ainoa, tämä, viisi.

Verbit eivät ole yhtä selvästi vapaita morfeemeja kuin nominit, koska useimmissa taivutusmuodoissa verbin vartalo vaatii yhteyteensä jonkin sidonnaisen morfeemin, esim. sano+n, sano+i, sano+isi+t. Verbien ainut vapaa allomorfi on >imperatiivin yksikön 2. persoona sekä vastaava >kieltovartalo, esim. sano, tule, anna, lue.


Sidonnaiset morfeemit

Sidonnaiset morfeemit esiintyvät vain muihin morfeemeihin yhdistyneinä, eivät koskaan yksinään tai itsenäisinä sanoina. Sidonnaiset morfeemit ovat suffikseja eli ne liittyvät vartaloiden perään, esim. sano+tta+isi+in+pa.

Sidonnaiset morfeemit jakautuvat seuraaviin ryhmiin:

  • Johtimet, esim. ist+ahta+a, väitt+ele+n, helpo+tta+a.  

  • Tunnukset, esim. koulu+i+ssa, luke+ne+e, sano+tta+isi+in.

  • Taivutuspäätteet, esim. talo+i+hin, sano+ne+mme. 

  • Liitteet, esim. kirja+nsa, edessä+mme, saadakse+nne; on+pa, sait+han, hän+.

 

2.1 Morfologian perus... <Edellinen 2.1.2 Morfeemityypit Seuraava> 2.2 Äännevaihtelut

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001