Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi

Lauseoppi

<Edellinen Seuraava>

2 Muoto-oppi eli morfologia


Morfologia on muoto-oppia. Siinä tutkitaan morfeemeja eli kielen pienimpiä merkitysyksikköjä. Morfologia jaetaan tavallisesti taivutus- ja sananmuodostusoppiin. Morfeemien fonologisen rakenteen selvittäminen kytkee morfologian fonologiaan eli äänneoppiin. Morfeemien merkitysten ja tehtävien tutkiminen yhdistää morfologian myös syntaksiin eli lauseoppiin ja semantiikkaan eli merkitysoppiin.

Muoto-opin osiossa on 9 pääjaksoa ja kaikkiaan 56 htm-sivua. A4-tulosteita osiosta kertyy n. 157 sivua.

Mene sivuille:
Muoto-opin sisällys
2.1 Morfologian peruskäsitteitä
2.2 Äännevaihtelut
2.3 Sanaluokat
2.4 Nominien ja verbien taivutustyypit
2.5 Taivutus
2.6 Komparaatio eli vertailu
2.7 Sananmuodostus
2.8 Morfologinen monitulkintaisuus
2.9 Muoto-opin harjoituksia
Muoto-opin kuvat ja kaaviot
Muoto-opin lähteitä

1 Äänneoppi... <Edellinen 2 Muoto-oppi... 2.1 Morfologian perus...

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001