Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

Harjoituksia


Harjoituksissa on sekä "mikä"-tyyppisiä kertaustehtäviä että ratkaisutehtäviä. "Mikä"-tehtävistä on linkkejä Verkkokieliopin sivuille niihin kohtiin, joista vastaukset löytyvät. Tällaisten linkkien merkkinä on kulma (<). Ratkaisutehtävien vastaukset saadaan näkyviin erilliseen ikkunaan. Tällaisten linkkien merkkinä on tähti (*). Sivuilla on yhteensä 221 numeroitua tehtävää, joista ratkaisutehtäviä on 94. Tehtävissä on yleensä useita alakohtia.

Sanojen taivutuksen apuvälineiksi sopivat eräät tietokonelingvistiikan* demonstraatio-ohjelmat: Kielikoneen* demot Formo* ja Morfo* sekä Lingsoftin* demo Fintwol*. Lauseenjäsennystä voi kokeilla Kielikoneen demolla DCParser*.

Mene sivuille:
1.11 Äänneopin harjoituksia
2.9 Muoto-opin harjoituksia
3.9 Lauseopin harjoituksia

Lähteitä Liite: Kieliopin opetuksesta

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001