Liite: vetää-verbin finiitti- eli peroonamuodot


INDIKATIIVI   AKTIIVI  MYÖNTÖ	    KIELTO
PREESENS     Yks. 1.  vedän	    en vedä          
		    2.  vedät	    et vedä
            3.  vetää	    ei vedä
         Mon. 1.  vedämme	    emme vedä
            2.  vedätte	    ette vedä
            3.  vetävät	    eivät vedä
         PASSIIVI vedetään	    ei vedetä

INDIKATIIVI	 AKTIIVI  MYÖNTÖ	    KIELTO
IMPERFEKTI	 Yks. 1.  vedin	    en vetänyt
            2.  vedit	    et vetänyt
            3.  veti	    ei vetänyt
         Mon. 1.  vedimme	    emme vetäneet
            2.  veditte	    ette vetäneet
            3.  vetivät	    eivät vetäneet
         PASSIIVI  vedettiin	    ei vedetty

INDIKATIIVI	 AKTIIVI  MYÖNTÖ	    KIELTO
PERFEKTI	 Yks. 1.  olen vetänyt    en ole vetänyt
            2.  olet vetänyt    et ole vetänyt
            3.  on vetänyt	    ei ole vetänyt
         Mon. 1.  olemme vetäneet  emme ole vetäneet
            2.  olette vetäneet  ette ole vetäneet
            3.  ovat vetäneet   eivät ole vetäneet
         PASSIIVI  on vedetty	    ei ole vedetty

INDIKATIIVI	 AKTIIVI  MYÖNTÖ	    KIELTO
PLUSKVAMPERFEKTI Yks. 1.  olin vetänyt    en ollut vetänyt
            2.  olit vetänyt    et ollut vetänyt
            3.  oli vetänyt	    ei ollut vetänyt
         Mon. 1.  olimme vetäneet  emme olleet vetäneet
            2.  olitte vetäneet  ette olleet vetäneet
            3.  olivat vetäneet  eivät olleet vetäneet
         PASSIIVI  oli vedetty	    ei ollut vedetty

POTENTIAALI	 AKTIIVI  MYÖNTÖ	    KIELTO
PREESENS	 Yks. 1.  vetänen	    en vetäne
            2.  vetänet	    et vetäne
            3.  vetänee	    ei vetäne
         Mon. 1.  vetänemme	    emme vetäne
            2.  vetänette	    ette vetäne
            3.  vetänevät	    eivät vetäne
         PASSIIVI  vedettäneen	    ei vedettäne

POTENTIAALI	 AKTIIVI  MYÖNTÖ	    KIELTO
PERFEKTI	 Yks. 1.  lienen vetänyt   en liene vetänyt
            2.  lienet vetänyt   et liene vetänyt
            3.  lienee vetänyt   ei liene vetänyt
         Mon. 1.  lienemme vetäneet emme liene vetäneet
            2.  lienette vetäneet ette liene vetäneet
            3.  lienevät vetäneet eivät liene vetäneet
         PASSIIVI  lienee vedetty   ei liene vedetty

KONDITIONAALI	 AKTIIVI  MYÖNTÖ	    KIELTO
PREESENS	 Yks. 1.  vetäisin	    en vetäisi
            2.  vetäisit	    et vetäisi
            3.  vetäisi	    ei vetäisi
         Mon. 1.  vetäisimme	    emme vetäisi
            2.  vetäisitte	    ette vetäisi
            3.  vetäisivät	    eivät vetäisi
         PASSIIVI  vedettäisiin    ei vedettäisi

KONDITIONAALI	AKTIIVI	  MYÖNTÖ       KIELTO
PERFEKTI	Yks. 1.  olisin vetänyt   en olisi vetänyt
           2.  olisit vetänyt   et olisi vetänyt
           3.  olisi vetänyt   ei olisi vetänyt
        Mon. 1.  olisimme vetäneet emme olisi vetäneet
           2.  olisitte vetäneet ette olisi vetäneet
           3.  olisivat vetäneet eivät olisi vetäneet
        PASSIIVI  olisi vedetty   ei olisi vedetty

IMPERATIIVI	AKTIIVI	  MYÖNTÖ       KIELTO
PREESENS    Yks. 1.  -	        -
           2.  vedä	    älä vedä
           3.  vetäköön	    älköön vetäkö
        Mon. 1.  vetäkäämme	    älkäämme vetäkö
           2.  vetäkää	    älkää vetäkö
           3.  vetäkööt	    älkööt vetäkö
        PASSIIVI  vedettäköön	    älköön vedettäkö

IMPERATIIVI	AKTIIVI   MYÖNTÖ	    KIELTO
PERFEKTI    Yks. 1.  -	        -
           2.  -	        -
           3.  olkoon vetänyt   älköön olko vetänyt
        Mon. 1.  -	        -
           2.  -	        -
           3.  olkoot vetäneet  älkööt olko vetäneet 
        PASSIIVI  olkoon vedetty   älköön olko vedetty

Verkkokielioppi