Etusivu Sisällys Hakemisto

Äänneoppi

Muoto-oppi Lauseoppi <Edellinen Seuraava>

2.5.2.2 Nominaalimuodot

Nominaali- eli infiniittimuodot ovat infinitiivejä ja partisiippeja. Niillä on omat tunnuksensa. Nominaalimuodot ovat verbinmuotoja, joilla on eräitä <nominien ominaisuuksia. Niissä käytetään sijapäätteitä ja omistusliitteitä. (Ks. kaaviota*.)

Lauseessa nominaalimuodot voivat olla samoissa tehtävissä kuin nominit: >subjektina, >objektina, >attribuuttina, >adverbiaalina.

Nominaalimuotojen verbisyys taas ilmenee siinä, että ne voivat saada verbin määritteitä: objekteja (esim. suomea puhu+va) ja adverbiaaleja (esim. Suomessa synty+nyt). Verbinen piirre on myös se, että osa nominaalimuodoista esiintyy aktiivin lisäksi myös passiivissa.

Mene sivuille:
2.5.2.2.1 Infinitiivit
2.5.2.2.2 Partisiipit
Harjoitustehtäviä

2.5.2.1 Finiittimuodot <Edellinen 2.5.2.2 Nominaalimuodot Seuraava> 2.6 Komparaatio...

Verkkokielioppi: © Finn Lectura / Erkki Savolainen 2001