Liite: Hakemisto lauseopin kuvista ja kaavioista


Luettelosta on linkit kyseisille sivuille.

Kielen yksiköiden hierarkkisuus
Nominilauseke muiden lausekkeiden osana
Adjektiivilauseke muiden lausekkeiden osana
Verbilausekkeen perustapauksia
Alistus eli subordinaatio
Rinnastus eli koordinaatio
Konstituenttirakennetta kuvaava puu
Riippuvuussuhdetta havainnollistava puu
Nominatiivi- ja partitiivisubjekti
Partitiivi- ja akkusatiiviobjekti
Adverbiaalin asema lauseessa
Etu- ja jälkiattribuutteja
Genetiiviattribuutti ja sen etumääritteitä


Verkkokielioppi