Liite: Hakemisto muoto-opin kuvista ja kaavioista


Luettelosta on linkit kyseisille sivuille. Tähdellä (*) merkitty kohta avaa erillisen ikkunan.

Morfeemityypit
Jälkitavujen vokaalienvälinen h murteissa*
Monikon genetiivin muodostus
Paikallissijat
Omistusliitteet
Demonstratiivipronominien muotoja
Interrogatiivipronominien muotoja
Relatiivipronominien muotoja
Indefiniittipronominien muotoja
Peruslukujen 1–10 taipuminen
Ordinaalijohtimen variantit
Persoonapäätteet
Tempukset
Preesens aikasuoralla
Imperfekti aikasuoralla
Perfekti aikasuoralla
Pluskvamperfekti aikasuoralla
Liittopreesens aikasuoralla
Liittoimperfekti aikasuoralla


Verkkokielioppi