Verkkokielioppi

Etusivu
Verkkokieliopin esittely.

Sisällys
Luettelo Verkkokieliopin sivuista. 153 htm-sivua.

Hakemisto | Tekstihaku
Kaikkien sivujen väliotsikot, 383 kpl, sekä tekstihaku

1 Äänneoppi
Äännejärjestelmä merkitysten erottamisen kannalta. 40 htm-sivua.

2 Muoto-oppi
Sanojen muodot ja taivutus sekä sananmuodostus. 56 htm-sivua.

3 Lauseoppi
Lauseiden rakenneosat, niiden suhteet ja tehtävät. 50 htm-sivua.

Harjoituksia
Tehtäviä ja niiden ratkaisuja. 7 sivua, 221 tehtävää.

© Finn Lectura /
Erkki Savolainen 2001